Блогът на Васил Даков

Религията влиза в училище

Posted in Религия by Васил Даков on декември 21, 2008

Религията да стане задължителен предмет от 1 до 7 клас, а от 8 до 12 клас да се изучава като ЗИП или СИП. Това предлага Общественият съвет към МОН в своя концепци„, публикувано в dnes.bg

Религията влиза в училище

Религията влиза в училище

Напоследък имам чувство, че не е останала и капка здрав разум в главите на обитаващите страната на парадоксите и абсурдите. Едно от последните безумия е силният натиск за въвеждането на „религията“ като задължителен учебен предмет в светските училища. Като родител на ученик в 5-ти клас, не само че не мога да остана безучастен към тази тема, но се чувствам задължен да изразя личното си мнение. Тук ще посоча няколко основни аргумента защо съм против въвеждането на този предмет.

1. Социален проблем

Първо, религията е много общо понятие. В България съжителстват мирно и кротко, поне засега, представители на няколко различни религиозни общности – християни (православни, протестанти и католици), мюсюлмани (също с различни възгледи за исляма), евреи изповядващи юдаизма, както и огромен брой атеисти. Нека да ме извинят хората с възгледи, различни от изброените, но тук нямам за цел да бъда изчерпателен, а само да посоча липсата на хомогенен религиозен възглед, въпреки дефинираното в Конституцията официално „източно православие“. Когато се говори за предмет „религия“, не става въпрос за изучаването на религията като социален феномен, с нейните многобройни проявления (християнство, ислям, юдаизъм, индуизъм и т.н.), а изучаване източноправославните възгледи за християнството. Как обаче ще накарате представителите на протестантите, католиците, арменците да изучават възгледи, противоречащи на тяхната вяра и (или) религия, да не говорим за представителите на исляма или юдаизма, които категорично отхвърлят всички фундаментални концепции, заложени в основата на християнството?

2. Юридически проблем

Нека да разгледаме въпроса от чисто юридическа гледна точка. Конституцията е основата на всяко демократично общество. Тя се намира на върха на йерархията от нормативните актове и закони, които не могат да и противоречат. Според Конституция на Република Българиячл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи„. Много е важно да се обърне внимание на израза „религиозни или атеистични възгледи“, което на практика означава, че всеки гражданин на тази държава има правото да изповядва своята религия или да бъде атеист, което важи за всички, включително и за децата.

За да няма съмнения по този въпрос ще разгледаме и Закон за закрила на детето, според който „Глава 2, Чл. 11, (4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности…. Чл. 14. (1) Отношението на деца до 14 години към религията се определя от техните родители или настойници, а на деца от 14 до 18 години – по съгласие между тях и родителите или попечителите им. (2) Когато такова съгласие не се постигне, детето може да се обърне за решаване на спора чрез органите по този закон към районния съд.

Изводът е прост – задължителното изучаване на религия нарушава правата на децата. Нещо повече – възниква правен парадокс, защото всички нормативни актове определят религията като „право“. Как тогава същото това „право“ в един момент ще се превърне в „задължение“. Разбира се това е реторичен въпрос, по който могат да разсъждават проф. Георги Бакалов и другите умници с гениални идеи.

3. Психологически проблем

В „Закон за закрила на детето“ законодателят мъдро е прозрял простата истина, че за едно дете е невъзможно да формира здрав и пълноценен политически или религиозен възглед. Този факт могат да обяснат по-детайлно психолозите и социолозите, но е безспорно, че детската психика е крехка и лесно се потдава на внушения. Въпреки, че съм религиозен и не споделям крайният възглед на Фройд, който дефинира религията като „най-голямата илюзия на човечеството“, съм против задължителното изучаване на религия в училище.

4. Заключение

За тези, които толкова много държат децата им да изучават религия нещата са прости. Организирайте си неделни, вечерни, а защо не и килийни училища и водете децата си там, без да се натрапвате на хората около вас. Нека бъдем толерантни, и да не забравяме, че източното православие не е единственият носител на морално етични ценности.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: